Sąlygos ir sąlygos

Sąlygos ir sąlygos

 

ATSARGIAI SKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS

 

1. ĮVADAS

Šios bendrosios sąlygos aiškiai reglamentuos santykius tarp „Indicom Europa 2015 sl“ (įmonė, kuriai priklauso „Ulller“ prekės ženklas), kurios buveinė yra Calle Zurbano 41, Bajo paliko 28010, Madridas, ir CIF ESB87341327 bei trečiųjų šalių (toliau - „Vartotojai“). ") kurie registruojasi kaip vartotojai ir (arba) perka produktus per oficialios„ Uller “svetainės internetinę parduotuvę (http://www.ullerco.com, toliau - parduotuvė).

 

2. VARTOTOJO PAREIGOS

2.1 Vartotojas iš esmės sutinka naudoti Parduotuvę, pirkti Produktus ir kruopščiai naudotis kiekviena Parduotuvės paslauga, laikydamasis įstatymų, moralės, viešosios tvarkos ir šių nuostatų nuostatų. Bendrąsias sąlygas, taip pat turite jų nenaudoti jokiu būdu, kuris gali trukdyti, sugadinti ar pakenkti įprastam Vartotojo veikimui ir naudojimuisi Parduotuve, arba kuris gali sužeisti ar pakenkti prekėms ir Ullleris, jo tiekėjų, naudotojų ar apskritai bet kurios trečiosios šalies.

 

3. PRODUKTAI IR KAINOS

3.1         Ullleris pasilieka teisę bet kuriuo metu nuspręsti dėl Produktų, kurie vartotojams siūlomi per Parduotuvę. Visų pirma, jūs galite bet kuriuo metu pridėti naujų produktų prie tų, kurie siūlomi ar įtraukti į parduotuvę, suprantant, kad jei nenurodyta kitaip, tokiems naujiems produktams bus taikomos šių bendrųjų sąlygų nuostatos. Taip pat ji pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo nutraukti prieigos ir naudojimosi ja naudojimąsi ir palengvinti bet kurią iš skirtingų parduotuvėje siūlomų produktų klasių.

 

3.2 Į parduotuvę įtraukti produktai patikimiausiu būdu, kurį leidžia interneto rodymo technologija, atitinka faktiškai siūlomus produktus. Produktų charakteristikos ir jų kainos atsiranda parduotuvėje. Parduotuvėje nurodytos kainos nurodytos eurais ir be PVM, jei nenurodyta kitaip.

 

4. PRODUKTŲ APMOKĖJIMO TVARKA ir FORMA

4.1 Per daugiausiai dvidešimt keturias (24) valandas Ullleris vartotojui išsiųs el. laišką, patvirtinantį pirkinį. Minėtame el. Laiške bus priskirtas pirkimo nuorodos kodas ir išsamiai aprašytos produkto savybės, jo kaina, pristatymo išlaidos ir išsami informacija apie įvairias galimybes sumokėti už gaminius „Ulller“.

 

4.2 Vartotojas, įsigijęs produktą per Parduotuvę, privalo atsiskaityti naudodamasis parduotuvėje nurodytomis mokėjimo sistemomis.

 

4.3         „Indicom Europa 2015“ sl Jis archyvuos elektroninius dokumentus, kuriuose įforminama sutartis, ir išsiųs kopiją Vartotojui, kai tik bus nupirktas. Sutartis bus sudaryta ispanų kalba.

 

4.4 Užsakymo patvirtinimą atsiuntė Ullleris Ji negalioja kaip sąskaita faktūra, tik kaip pirkimo įrodymas. Ją atitinkanti sąskaita bus išsiųsta kartu su produktu.

 

5. ATŠAUKIMO TEISĖ

5.1 Vartotojas turi teisę atsisakyti sutarties, kuria jis gali susisiekti Ullleris El. Paštu šiuo adresu: susisiekite su @ ullerco.com ir atsisakykite pirkti ne ilgiau kaip per septynias (7) darbo dienas, skaičiuojant nuo Produkto gavimo. Produktas turi būti išsiųstas kartu su tinkamai užpildytu grąžinimo lapu ir tinkamai užpildytu pristatymo lapo ar sąskaitos faktūros kopija, o Vartotojas pirkėjas bus atsakingas už tiesiogines Prekės grąžinimo išlaidas. Minėtas grąžinimas bus vykdomas vadovaujantis instrukcijomis, kurias „Ulller“ nurodo Vartotojui, atsakydamas į jų pranešimą apie atsisakymą. Vartotojas privalo grąžinti Produktą per septynias (7) dienas nuo tada, kai „Ulller“ nurodo grąžinimo formą.

 

5.2 Atsiimant grąžinama sumokėta suma. Norėdami tai padaryti, klientas grąžinimo lape turi nurodyti kreditinės kortelės, kuriai priklauso, numerį ir turėtoją Ullleris Jūs turite sumokėti. Minėto mokėjimo terminas bus nustatytas įstatyme.

 

5.3 Teisės atsisakyti sutarties negalima pasinaudoti, kai Produktas negrąžinamas originalioje pakuotėje ir kai Produktas nėra tobulos būklės.

 

6. KLIENTŲ PASLAUGOS

6.1. Naudotojas dėl bet kokio incidento, pretenzijos ar naudojimosi savo teisėmis gali siųsti el. Laišką adresu Ullleris..

 

7. NAMŲ PRISTATYMO PASLAUGOS

7.1 Teritorinė pardavimo per Parduotuvę apimtis taikoma tik Europos Sąjungos teritorijai, todėl pristatymo paslauga bus teikiama tik tai teritorijai. Produktai, įsigyti per Parduotuvę, bus išsiųsti pristatymo adresu, kurį nurodo Vartotojas, patikrinus mokėjimą, maksimalus pristatymo laikotarpis yra trisdešimt (30) dienų, numatytų pagal įstatymą.

 

7.2 Ullleris Tai atliekama bendradarbiaujant su įvairiais pripažinto prestižo logistikos operatoriais. Užsakymai nebus įteikti pašto dėžutėse ar viešbučiuose ar kitu nenuolatiniu adresu.

 

7.3 Siuntimo kaina nėra įtraukta į Produktų kainą. Prekės įsigijimo metu Vartotojas bus informuotas apie tikslią pristatymo kainą.

 

8. INTELEKTINIS IR PRAMONINIS TURTAS

8.1 Vartotojas pripažįsta, kad visi Parduotuvės ir kiekvieno Produkto elementai, juose esanti informacija ir medžiaga, prekių ženklai, jų turinio struktūra, pasirinkimas, užsakymas ir pateikimas bei kompiuterio programos, naudojamos santykius su jais saugo ES intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės Ullleris ar trečiosioms šalims, ir kad Bendrosios sąlygos minėtoms pramoninės ir intelektinės nuosavybės teisėms nepriskiria jokių kitų teisių, išskyrus tas, kurios konkrečiai numatytos toje pačioje.

 

8.2 Nebent leido Ullleris arba, jei to gali padaryti trečiosios šalys, turinčios atitinkamas teises, arba, jei tai nėra teisiškai leidžiama, Vartotojas negali atkurti, pertvarkyti, modifikuoti, ardyti, rekonstruoti inžinerijos, platinti, nuomoti, skolinti, leisti naudotis ar leisti bet kurios iš ankstesnėje pastraipoje nurodytų elementų viešą prieigą per bet kokią viešosios komunikacijos formą. Medžiagas, elementus ir informaciją, kuria jis naudojasi naudodamas Parduotuvę, vartotojas privalo naudoti tik savo reikmėms, priversdamas save tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti komerciniu būdu naudotų medžiagų, elementų ir informacijos. tas pats.

 

8.3 Vartotojas privalo vengti vengti bet kokių techninių prietaisų, kuriuos sukūrė Ullleris arba trečiųjų šalių parduotuvėje.

 

9. DUOMENŲ APSAUGA

9.1 Laikydamiesi Įstatymo Nr. 15/99 LOPD, mes informuojame jus, kad jūsų asmens duomenys ir kita registracijos formoje pateikta informacija, taip pat informacija apie atliktas operacijas bus įtraukti ir saugomi tvarkymo byloje, kurios savininkas yra Ullleris, kol bus pareikalauta jo atšaukimo. Gydymas bus skirtas pardavimų plėtojimui ir vykdymui, jo įsigyjamų produktų ir paslaugų personalizuotam dėmesiui bei minėto dėmesio tobulinimui, taip pat savo produktų ir paslaugų bei trečiųjų bendrovių, susijusių su „Ulller“, reklamai.

Taip pat esate informuotas, kad jūsų duomenys bus prieinami susijusioms įmonėms nurodytais tikslais. Ullleris Šie duomenys bus laikomi labai konfidencialiai, nes jie yra vieninteliai ir išimtiniai duomenų gavėjai ir nedarys jokių pavedimų ar pranešimų trečiosioms šalims, išskyrus nurodytus galiojančiuose teisės aktuose.

Vartotojas aiškiai įgalioja nukreipimą net elektroninėmis priemonėmis Ullleris ir pirmiau minėtų subjektų, komercinių pranešimų ir reklaminių pasiūlymų bei konkursų. □ taip, aš sutinku.

 

9.2 Vartotojas gali bet kuriuo metu naudotis susisiekimo, taisymo, prieštaravimo ar atšaukimo teisėmis susisiekdamas Ullleris, el. paštu, adresu susisiekti su @ Ullleris.com, pridedant savo NIF arba pakaitinio identifikavimo dokumento kopiją.

9.3. Registracijos formoje pažymėti * atsakymai yra privalomi. Jūsų neatsakymas neleis įsigyti pasirinktų produktų.

 

10. Slaptažodžiai

10.1       Ullleris Tai palengvins asmeninių slaptažodžių naudojimą vartotojui, kuris tokiu būdu registruojasi svetainėje. Šie slaptažodžiai bus naudojami norint pasiekti paslaugas, teikiamas per svetainę. Vartotojas privalo saugoti slaptažodžius, laikydamasis griežčiausio ir absoliutaus konfidencialumo principo, todėl darydamas prielaidą, kiek žalos ar pasekmių kyla dėl paslapties pažeidimo ar atskleidimo. Saugumo sumetimais vartotojas gali bet kada pakeisti telematinės prieigos prie su svetaine susietų paslaugų slaptažodį. Vartotojas sutinka nedelsdamas pranešti „Ulller“ apie bet kokį neteisėtą savo slaptažodžio naudojimą, taip pat apie neleistinų trečiųjų šalių prieigą prie jo.

 

11. Slapukai

11.1       Ullleris naudoja slapukus siekdama patobulinti savo paslaugas, palengvinti naršymą, palaikyti saugumą, patikrinti Vartotojo tapatybę, palengvinti prieigą prie asmeninių pasirinkimų ir sekti, kaip jie naudojasi Parduotuve. Slapukai yra failai, įdiegti į kompiuterio standųjį diską arba naršyklės atmintyje, aplanke, kurį iš anksto sukonfigūravo Vartotojo kompiuterio operacinė sistema, kad galėtų jus atpažinti.

 

11.2 Jei Vartotojas nenori, kad slapukas būtų įdiegtas į kietąjį diską, jis turi sukonfigūruoti savo interneto naršymo programą, kad jų negautų. Taip pat Vartotojas gali laisvai sunaikinti slapukus. Tuo atveju, jei Vartotojas nusprendžia išjungti slapukus, paslaugos kokybė ir greitis gali pablogėti ir net prarasti prieigą prie kai kurių parduotuvėje siūlomų paslaugų.

 

12. TAIKOMA TEISĖ IR JURISDIKCIJA

Šias bendrąsias sąlygas reglamentuoja Ispanijos įstatymai. Visi ginčai, kylantys dėl aiškinimo ar vykdymo, kurie gali kilti dėl šios sutarties galiojimo, aiškinimo, įvykdymo ar išsprendimo, bus perduoti Madrido miesto teismų ir tribunolų jurisdikcijai ir konkurencijai, atsisakant bet kurios jurisdikcijos, kuri gali atitikti vartotojui, su sąlyga, kad tai leidžia galiojantys įstatymai.